לפניך 10 שאלות טריוויה
בנושאי חקלאות

לפניך 10 שאלות טריוויה בנושאי חקלאות

גוש קטיף

התחל!
זחל עש ה"פרודניה" פוגע קשות בגידולים ובמיוחד בגידולי עלים ובירקות. אחד האמצעים היעילים להימנע מפגיעתו היא:
מה היא "גפת"?
בכמה פרחים על הדבורים לבקר כדי להפיק גרם אחד של דבש?
מי מבין הצמדים הבאים לא הוכלאו ליצירת פרי אחד:
הכימאי פריץ הבר הציל את האנושות מרעב באמצעות:
למי מהבאים מייצאת ישראל תפוחים בכמות הגדולה ביותר?
עבור כמה תושבים בממוצע מייצר חקלאי ישראלי מזון?
היכן פותחו עגבניות השרי?
מה מהבאים הוא תוצר של חקלאות ימית בים התיכון?
כמה משקיעה ישראל במחקר ופיתוח חקלאי מדי שנה?

עיצוב ופיתוח:

שתזכו לפרסים!

מלאו את פרטיכם פעם אחת והשתתפו בכל הזכיות

פרסים שווים מוגרלים בין כל משתתפי "יציאת השבת", זה חינם וזה אוטומטי!