לפניך 10 שאלות טריוויה
בנושאי חקלאות

לפניך 10 שאלות טריוויה בנושאי חקלאות

גוש קטיף

התחל!
מה היה חלקם של תושבי גוש קטיף מכלל שוק הירקות האורגניים ליצוא מישראל?
מה הוא הפרח שבתמונה?

זחל עש ה"פרודניה" פוגע קשות בגידולים ובמיוחד בגידולי עלים ובירקות. אחד האמצעים היעילים להימנע מפגיעתו היא:
מי מבין הצמדים הבאים לא הוכלאו ליצירת פרי אחד:
למי מהבאים מייצאת ישראל תפוחים בכמות הגדולה ביותר?
הכימאי פריץ הבר הציל את האנושות מרעב באמצעות:
כמה משקיעה ישראל במחקר ופיתוח חקלאי מדי שנה?
איזה מיכון חקלאי החליף ה"מורג" הקדום?
תמר המג'הול הוא התמר הגדול והפופולרי ביותר לצריכה בישראל ובעולם. מהיכן הגיע לישראל?
בכמה פרחים על הדבורים לבקר כדי להפיק גרם אחד של דבש?

עיצוב ופיתוח:

שתזכו לפרסים!

מלאו את פרטיכם פעם אחת והשתתפו בכל הזכיות

פרסים שווים מוגרלים בין כל משתתפי "יציאת השבת", זה חינם וזה אוטומטי!