לפניך 10 שאלות טריוויה
בנושאי חקלאות

לפניך 10 שאלות טריוויה בנושאי חקלאות

גוש קטיף

התחל!
כמה אחוזים מהתוצרת החקלאית של מדינת ישראל סיפקו חקלאי גוש קטיף?
מה היא "גפת"?
זחל עש ה"פרודניה" פוגע קשות בגידולים ובמיוחד בגידולי עלים ובירקות. אחד האמצעים היעילים להימנע מפגיעתו היא:
היכן פותחו עגבניות השרי?
למי מהבאים מייצאת ישראל תפוחים בכמות הגדולה ביותר?
תמר המג'הול הוא התמר הגדול והפופולרי ביותר לצריכה בישראל ובעולם. מהיכן הגיע לישראל?
איזה מיכון חקלאי החליף ה"מורג" הקדום?
מה היה חלקם של תושבי גוש קטיף מכלל שוק הירקות האורגניים ליצוא מישראל?
כמה משקיעה ישראל במחקר ופיתוח חקלאי מדי שנה?
הכימאי פריץ הבר הציל את האנושות מרעב באמצעות:

עיצוב ופיתוח:

שתזכו לפרסים!

מלאו את פרטיכם פעם אחת והשתתפו בכל הזכיות

פרסים שווים מוגרלים בין כל משתתפי "יציאת השבת", זה חינם וזה אוטומטי!