לפניך 10 שאלות טריוויה
בנושאי חקלאות

לפניך 10 שאלות טריוויה בנושאי חקלאות

גוש קטיף

התחל!
כמה אחוזים מהתוצרת החקלאית של מדינת ישראל סיפקו חקלאי גוש קטיף?
כמה משקיעה ישראל במחקר ופיתוח חקלאי מדי שנה?
מי מבין הצמדים הבאים לא הוכלאו ליצירת פרי אחד:
תמר המג'הול הוא התמר הגדול והפופולרי ביותר לצריכה בישראל ובעולם. מהיכן הגיע לישראל?
בכמה פרחים על הדבורים לבקר כדי להפיק גרם אחד של דבש?
מה מהבאים הוא תוצר של חקלאות ימית בים התיכון?
איזה מיכון חקלאי החליף ה"מורג" הקדום?
עבור כמה תושבים בממוצע מייצר חקלאי ישראלי מזון?
מה היא "גפת"?
מה הוא הפרח שבתמונה?

עיצוב ופיתוח:

שתזכו לפרסים!

מלאו את פרטיכם פעם אחת והשתתפו בכל הזכיות

פרסים שווים מוגרלים בין כל משתתפי "יציאת השבת", זה חינם וזה אוטומטי!